Contact us
Top Products Order Company Contact us Home


해외 대리점
해외 대리점 일람


영업 창구

본사 도쿄도 미나토 구 항남 2-15-1시나가와 인터 시티 A동 21F
TEL: +81-3-6894-1888 FAX: +81-3-6894-3888
E-Mail: f8tokyo@forum8.co.jp

오사카 지사 오사카시 니시구 에도 보리 1-9-1비후교 센터 빌딩 2F
TEL: +81-6-7711-3888 FAX: +81-6-7709-9888
E-Mail: f8osaka@forum8.co.jp

나고야 사무소 아이치 현 나고야 시 나카무라 구 이름의 역 1 초메 1 번 4 번
JR 센트럴 타워즈 36F
TEL: +81-52-688-6888  FAX: +81-52-551-1883
E-Mail: f8nagoya@forum8.co.jp

후쿠오카 영업소 후쿠오카시 하카타 구 하카타 역 남쪽 1-10-4 제2하카타 해성 빌딩 6F
TEL: +81-92-289-1880  FAX: +81-92-289-1885
E-Mail: f8fuku@forum8.co.jp

미야자키 지사 미야자키시 가쿠엔키바나다이니시 2-1-1
TEL : +81-985-58-1888  FAX : +81-985-55-3027
E-Mail : f8muccs1@forum8.co.jp
슈퍼 컴퓨터 클라우드
코베 연구실
고베시 츄오쿠 미나토지마 미나미쵸7-1-28 
계산 과학 센터 빌딩 2층 연구실1
TEL : +81-78-304-4885  FAX : +81-78-304-4884
E-Mail : f8kobe@forum8.co.jp
센다이 사무소 미야기현 센다이시 아오바쿠 이치반쵸 1-9-1
센다이 트러스토 타워 6층
TEL : +81-22-208-5588  FAX : +81-22-208-5590
E-Mail : f8sendai@forum8.co.jp


주재원
사무소
FORUM8 한국사무소
포럼에이트코리아
경기 안양시 동안구 시민대로 383, 디지털엠파이어 B동 1002호. 우편번호 431-804
Tel : 031-8086-7586
Fax :031-8086-7587
Email : f8seoul@forum8.com 김도훈
FORUM8 representative Seoul Office
10F Digital Empire B, 383, Simin-daero , Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 431-804, Republic of Korea.
Tel : +81-31-8086-7586
Fax :+81-31-8086-7587
Email : f8seoul@forum8.com Kim Dohoon

FORUM8 London Office
The Leadenhall Building,Level 30
122 Leadenhall Street,London
EC3V 4AB,UK

TEL : +44(0)203 753 5391
Mobile :+353-(0)86-858-4873
E-mail : brendan@forum8.com
WEB : http://www.forum8.com/
Skype : brendan.p.hafferty

富朗巴軟件科技(上海)有限公司
200120  上海市浦東新区浦東南路855号世界広場23棟E室
  Tel: +86-21-6859-9898  Fax: +86-21-6859-9897
  E-Mail: info-china@forum8.com (중국어 가능)

FORUM8 representative Sydney office
3/10 A Kent Road Rose Bay Sydney N.S.W. 2029 Australia
TEL / FAX: +61(0)2-9371-2094  Mobile: +61(0)418-214-118
E-Mail: anita@forum8.co.jp (supported:The inquiry by English)Back

Back


FORUM8